บริษัท ไดกิ้น เคมิคอล เซาท์อีสท์ เอเชีย จำกัด

Home การผลิตเซมิคอนดักเตอร์

การผลิตเซมิคอนดักเตอร์

การเพิ่มขึ้นของคลาวด์ การโต้ตอบของข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data และเทคโนโลยี Instant Data มีผลกระทบต่อการผลิตเซมิคอนดักเตอร์อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นท้าทายกฎของมัวร์ (Moore) อย่างมาก ผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์จึงต้องพิจารณาระบบที่เกิดขึ้นใหม่นี้ หลายสิบปีที่ผ่านมาไดกิ้นทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบในการรักษาประสิทธิภาพโดยรวมของเทคโนโลยีให้เพิ่มระดับขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ทิศทางของอุตสาหกรรม

ทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์

พัฒนาการของอุปกรณ์ที่ “ไม่เคยปิด” และสามารถตอบสนองต่อการให้ข้อมูลได้ในแบบทันทีนั้น จำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่ใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษ ข้อมูลขนาดใหญ่หรือบิ๊กดาต้าจึงจำเป็นต้องมีทรัพยากรหน่วยความจำที่สามารถประมวลผลข้อมูลที่รับเข้าไปจนเกินขนาดความจุ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้สร้างความแตกต่างให้กับทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น พลังงาน หรือแบนด์วิดท์ที่เชื่อมโยงถึงกัน การใช้งานใหม่ ๆ เหล่านี้จึงผลักดันให้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ต้องตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามกฎของมัวร์ หรือว่าอยู่เหนือกฎของมัวร์ไปแล้ว (More Moore) เป้าหมายการปรับปรุง Performance Power Area Cost (PPAC) ล่าสุดที่กำหนดขึ้นโดย International Roadmap Device Service (IRDS) นั้น ท้าทายความสามารถของผู้ผลิตรวมทั้งผลักดันให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงวัสดุและกระบวนการผลิตอย่างยิ่ง จากข้อมูลของ IRDS การเพิ่มผลผลิตและผลิตภาพจะเป็นเป้าหมายหลักในอนาคตอีก 15 ปีข้างหน้า โดยจะเน้นการจำกัดของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิตและการปนเปื้อนเป็นสำคัญ

ไดกิ้นได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในฐานะผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ให้ปรับปรุงกระบวนการโดยรวมทั้งหมด ผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำต่างเจาะจงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฟลูออโรที่ครบวงจรของไดกิ้น ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากห่วงโซ่อุปทานในหลายปีที่ผ่านมา

ส่วนทางเลือกที่ตอบโจทย์ในการกัดผิวเซมิคอนดักเตอร์นั้น ไดกิ้นได้พัฒนาเรซินขึ้นมาเพื่อช่วยป้องกันการปนเปื้อนของของเหลวที่ใช้ในกระบวนการ ขณะเดียวกันก็ช่วยลดระยะเวลาที่หยุดซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรด้วย โดยเรซินดังกล่าวมีความทนทานต่อสารเคมีและมีความบริสุทธิ์สูงมากจึงนำไปใช้ในระบบขัดผิวด้วยกระบวนการเชิงกลทางเคมี และระบบขนถ่ายลำเลียงของเหลวที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยทางเลือกที่ครบวงจรที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ในโรงงาน ส่วนประกอบการผลิต ถังบรรจุและภาชนะ ห้องปลอดเชื้อ สารเคมีในกระบวนการ ได้แก่

การใช้งาน

solutions for semiconductor

ไดกิ้นได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีฟลูออรีนต่าง ๆ เพื่อรองรับการใช้งานในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และผลึกเหลว ทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการอันหลากหลายเหล่านี้พัฒนาขึ้นมาจากฟลูออรีนคุณภาพสูง เช่น ฟลูออโรพอลิเมอร์ ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ หรือวัสดุที่ใช้ในกระบวนการ สารเหล่านี้มีความบริสุทธิ์สูง ทนต่อสารเคมีได้ดี จึงเหมาะกับสภาพแวดล้อมการผลิตที่ต้องไม่มีการปนเปื้อนจากภายนอก

 • Pipes for plant equipment

  ท่อที่ใช้กับอุปกรณ์ในโรงงาน

  วัสดุประเภทท่อและวาล์วที่ใช้ในโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต้องทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม ฟลูออโรพอลิเมอร์กลุ่ม NEOFLON PFA จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ด้านการรักษากระบวนการผลิตให้มีความสะอาดสูงสุด

 • Exhaust duct and Heat exchanger

  ท่อระบายอากาศและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

  สารเคลือบพื้นผิวฟลูออรีนของไดกิ้นมีคุณสมบัติที่ตรงตามมาตรฐานของท่อระบายอากาศและตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งได้แก่ ทนต่อความร้อนและสารเคมีได้เป็นอย่างดี และมีความหน่วงไฟ

 • Chemical tanks and containers

  ถังและภาชนะบรรจุสารเคมี

  เรซินเคลือบพื้นผิว ZEFFLE เป็นสารเคลือบภายนอกที่เหมาะสมกับการใช้งานประเภทนี้ เนื่องจากสามารถป้องกันปัญหาการผุกร่อนที่เกิดจากสภาพแวดล้อมกลางแจ้งได้ เช่น แสงยูวี (UV) ความร้อน และคราบสกปรก

 • Tubing / Fitting / Valve / Filter

  ท่อ / อุปกรณ์ฟิตติ้ง / วาล์ว / ฟิลเตอร์

  ฟลูออโรพอลิเมอร์กลุ่ม NEOFLON PFA เป็นพอลิเมอร์ที่ทนทานต่อสารเคมีสูงมาก เพิ่มอายุการใช้งานของท่ออุปกรณ์ฟิตติ้ง วาล์ว และฟิลเตอร์ที่ใช้ในอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์

 • Sealing materials

  วัสดุปิดผนึก

  โอริง DUPRA เป็นวัสดุปิดผนึกที่ใช้ในอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ช่วยให้กระบวนการมีความบริสุทธิ์สูง ทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม เนื่องจากคุณสมบัติโดยธรรมชาติของวัสดุและการบรรจุที่มีความปลอดภัย

 • Etching Agents

  น้ำยากัดผิวเซมิคอนดักเตอร์

  น้ำยากัดผิวเซมิคอนดักเตอร์ทั้งแบบแห้งและเปียกของไดกิ้น มีคุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์มีกระบวนการกัดผิวที่มีความบริสุทธิ์สูง และมีผลิตภาพที่สูงด้วยเช่นกัน

OUR SOLUTION

ฟลูออโรพอลิเมอร์

ฟลูออโรโพลีเมอร์มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ยึดติดและมีแรงเสียดทานต่ำ รวมถึงการทนความร้อน สารเคมี และสภาพอากาศที่เหนือกว่า และคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เหนือกว่า

ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์

ผลิตภัณฑ์ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ของ DAI-EL ให้อุณหภูมิสูงที่ยอดเยี่ยมและต้านทานของเหลวที่รุนแรงในการปิดผนึกและการขนส่งของเหลว

สารเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์

สารเคลือบฟลูออโรของไดกิ้นช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มความสามารถในการแปรรูปของผลิตภัณฑ์และให้คุณสมบัติที่ดีขึ้นแก่ชิ้นส่วนสุดท้าย

เรซินเคลือบผิวงานและสารเติมแต่ง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ZEFFLE Series พัฒนาขึ้นมาใช้กับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดในการใช้งานกลางแจ้งระดับสูงสุด

น้ำยากัดผิวเซมิคอนดักเตอร์

น้ำยากัดผิวเซมิคอนดักเตอร์คุณภาพสูงของไดกิ้นมีให้เลือกทั้งประเภทฟลูออรีนแบบเปียกและแบบแห้ง