บริษัท ไดกิ้น เคมิคอล เซาท์อีสท์ เอเชีย จำกัด

Home การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุได้พลิกโฉมการสร้างต้นแบบ (prototyping) ให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ซึ่งขณะนี้การผลิตแม่พิมพ์และเครื่องมือ ตลอดจนชิ้นส่วนการผลิตแบบต่อเนื่องตลอดการผลิตหรือแบบอนุกรม (serie) กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเช่นกัน ปัจจุบันมีอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมายที่เลือกใช้เทคนิคการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ (Additive manufacturing) เพื่อให้การออกแบบและกระบวนการผลิตง่ายยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เซมิคอนดักเตอร์ การบินและอวกาศ การแพทย์ ยานยนต์ น้ำมันและก๊าซ การเดินเรือและการก่อสร้าง ไดกิ้นขอเสนอฟลูออโรพอลิเมอร์ที่ใช้พิมพ์ 3 มิติได้ ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการก้าวตามกระแสดังกล่าว

ทิศทางของอุตสาหกรรม

สาเหตุที่การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

 

การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุทำให้ผลิตวัตถุต่าง ๆ ได้โดยตรงจากไฟล์ออกแบบดิจิทัล ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์หรือเครื่องมือแบบเดิม สามารถผลิตรูปทรงที่ซับซ้อนซึ่งการขึ้นรูปหรือกระบวนการที่ใช้เครื่องจักรแบบเดิมไม่สามารถทำได้

 

เทคโนโลยีการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ

 

เทคโนโลยีการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุมีให้เลือกใช้หลายเทคนิค เช่น การอัดรีดขึ้นรูปวัสดุ การผลิตชิ้นงานต้นแบบโดยการใช้พอลิเมอร์ไวต่อแสง (Photo polymerization) การพ่นกาวยึดเกาะบนผงวัสดุ (Binder Jetting) การพ่นวัสดุพิมพ์ (Material jetting) การหลอมผงวัสดุทีละชั้น (Powder Bed Fusion) และการซ้อนเรียงของวัสดุแผ่นเรียบ (Sheet Lamination)

 

เทคโนโลยีของไดกิ้น

 

ไดกิ้นได้พัฒนาเรซินฟลูออโรพอลีเมอร์ชนิดแรกของโลกที่เหมาะกับเทคโนโลยีการหลอมผงวัสดุทีละชั้น (Powder Bed Fusion) NEOFLON PFA เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อความร้อนและสารเคมีได้สูงสุดในผลิตภัณฑ์กลุ่มเดียวกัน ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนที่พิมพ์ด้วยระบบ 3 มิติ เหมาะกับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ การบินและอวกาศ น้ำมันและก๊าซ และอุปกรณ์จับยึดในโรงงานเคมีภัณฑ์

 

ชิ้นส่วนที่พิมพ์ด้วยระบบ 3 มิติโดยใช้ผลิตภัณฑ์ NEOFLON PFA  

3D-集合.jpg

การใช้งาน

aero.png

การบินและอวกาศ

ตอบสนองความต้องการวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความน่าเชื่อถือได้ ใช้ในการผลิตรูปทรงที่ซับซ้อนและจำนวนผลิตไม่มาก

semicon.png

การผลิตเซมิคอนดักเตอร์

เป็นเรซินที่เหมาะกับงานที่มีรูปร่างซับซ้อนในอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

oilandgas.png

น้ำมันและก๊าซ

เป็นเรซินที่ทนทาน เหมาะกับการผลิตรูปทรงที่ซับซ้อนและจำนวนผลิตไม่มาก

OUR SOLUTION

ฟลูออโรพอลิเมอร์

ฟลูออโรโพลีเมอร์มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ยึดติดและมีแรงเสียดทานต่ำ รวมถึงการทนความร้อน สารเคมี และสภาพอากาศที่เหนือกว่า และคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เหนือกว่า